Infektionsklinik Umeå

Infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus har specialistkompetens för att förebygga infektioner och utreda och behandla misstänkt eller säkerställd infektion.

Söker du vård?

Här hittar du kontaktuppgifter till infektionskliniken i Umeå

Infektionsklinik Umeå på 1177.se

Infektionskliniken arbetar också med att förebygga utveckling av resistens mot olika läkemedel och isolerar vid behov smittsamma patienter för att förhindra smittspridning.

På kliniken bedriver vi också undervisning och forskning.

Kontakta oss

Postadress
Infektionskliniken
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post
För ärenden som inte rör patienter
infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se

Helena Lindmark Verksamhetschef
E-post
helena.lindmark@regionvasterbotten.se
Christer Mehle Medicinsk chef
E-post
christer.mehle@regionvasterbotten.se