Kirurgiskt centrum södra Lappland

Kirurgiskt centrum södra Lappland är en bred verksamhet som ansvarar för majoriteten av den akuta verksamheten i södra Lappland.

Kontaktuppgifter på 1177.se

På 1177.se hittar du som patient eller närstående kontaktuppgifter till våra verksamheter.

Kirurgiskt centrum södra Lappland

Målsättningen är att erbjuda södra Lapplands och länets invånare bästa möjliga hälso- och sjukvård.

Här bedrivs verksamhet inom kirurgi, ortopedi och urologi. Våra länsuppdrag är protes-, bråck- och viktkirurgi.

Kliniken omfattar flera enheter med totalt omkring 200 medarbetare. I kliniken ingår:

  • Ambulanshelikopter
  • Akutmottagning
  • Intensivvårdsavdelning
  • Dagkirurgisk/postoperativ enhet
  • Behandlingsenhet/cytostatikamottagning
  • Kirurg- och ortopedisk mottagning
  • Kirurg- och ortopedisk avdelning
  • Operationsavdelning
  • Sterilcentral

Kontakta oss

Postadress

Lycksele lasarett
Hedlundavägen
921 82 Lycksele

E-post

För ärenden som inte rör patienter.

kirurgiskklinik.lycksele@regionvasterbotten.se

Ann-Sofie Kyrk Verksamhetschef
E-post
annsofie.kyrk@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-397 59