Laboratoriemedicin

Inom Laboratoriemedicin har vi samlat en rad olika specialiteter. Vi har en tydlig regionprofil med en utvecklad samverkan inom norra regionen. Laboratoriemedicin finns i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Östersund.

Inom Laboratoriemedicin finns fem kliniska specialiteter samlade; genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, mikrobiologi samt patologi. Dessutom ingår Biobanken norr, Vävnadsinrättningen och Vårdhygien. Vi har en tydlig regionprofil med en utvecklad samverkan inom norra regionen. Vår forskningsaktivitet är hög och har en nära anknytning till enheter vid Umeå universitet.

Laboratoriet är modernt och effektivt med avancerad utrustning. Behovet av laboratoriemedicinsk kompetens ökar ständigt och vi utvecklar hela tiden nya metoder, analyser och snabbare och bättre analysutrustning. Ständiga förbättringar är ett ledord.

Jobba på Laboratoriemedicin

Kontakta oss

Postadress
Laboratoriemedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post
För ärenden som inte rör patienter
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se

För vårdgivare

Ewa Lassén Verksamhetschef
E-post
ewa.lassen@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 37 27
Mobil
070-634 37 27