Medicincentrum Umeå

Medicincentrum vid Norrlands universitetssjukhus ansvarar för specialiserad vård inom akutmedicin, allergimedicin, hormonsjukdomar, lungmedicin, mage-tarmmedicin, levermedicin och njurmedicin. Vi erbjuder också patienter från hela landet specialiserad vård vid familjär amyloidos med polyneuropati, FAP.

Medicincentrum på 1177 Vårdguiden

Är du patient och söker kontaktuppgifter till någon mottagning inom Medicincentrum Umeå?

Medicincentrum på 1177.se

Medicincentrum består av fem sektioner

  • Endokrinologi.
  • Gastroenterologi inklusive amyloidoscentrum.
  • Lungmedicin.
  • Njurmedicin.
  • Angiologi/sekundärprevention/akutmedicin.

Förutom öppenvård och slutenvård har kliniken också en dagvårdsenhet.

På kliniken sker en stor mängd klinisk forskning inom flera olika områden. Bland annat ansvarar kliniken för Monica-studiens sekretariat.

Kontakta Medicincentrum

Postadress
Medicincentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå 

E-post
För ärenden som inte rör patienter
medicinkliniken.umeasjukvard@regionvasterbotten.se

Cecilia Fall Verksamhetschef Medicincentrum Umeå
E-post
cecilia.mattsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 84 02
Annica Lind Biträdande verksamhetschef
E-post
annica.lind@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 84 20
Jenny Söderlund Chefsassistent
E-post
jenny.soderlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 00
Gabriella Berlouis HR-partner
E-post
gabriella.berlouis@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 23 90
Anne Marie Sandberg Controller
E-post
annemarie.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-461 10 29