Medicincentrum Umeå

Medicincentrum vid Norrlands universitetssjukhus ansvarar för specialiserad vård inom akutmedicin, allergimedicin, hormonsjukdomar, lungmedicin, mage-tarmmedicin, levermedicin och njurmedicin. Vi erbjuder också patienter från hela landet specialiserad vård vid familjär amyloidos med polyneuropati, FAP.

Medicincentrum på 1177.se

Är du patient och söker kontaktuppgifter till någon mottagning inom Medicincentrum Umeå?

Medicincentrum på 1177.se

Medicincentrum består av fem sektioner

  • Endokrinologi.
  • Gastroenterologi inklusive amyloidoscentrum.
  • Lungmedicin.
  • Njurmedicin.
  • Angiologi/sekundärprevention/akutmedicin.

Förutom öppenvård och slutenvård har kliniken också en dagvårdsenhet.

På kliniken sker en stor mängd klinisk forskning inom flera olika områden. Bland annat ansvarar kliniken för Monica-studiens sekretariat.

Kontakta Medicincentrum

Postadress
Medicincentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå 

E-post
För ärenden som inte rör patienter
medicinskklinik.umea@regionvasterbotten.se

Marie Lidgren Verksamhetschef
E-post
marie.u.lidgren@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 84 20
Jonas Wixner Biträdande verksamhetschef
E-post
jonas.wixner@regionvasterbotten.se
Telefon
073-057 84 21
Erika Forslund Hagman Chefsassistent
E-post
erika.forslund.hagman@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 00
Xiaofang Hou Controller
E-post
xiaofang.hou@regionvasterbotten.se
Telefon
070-383 26 67
Cecilia Hansson HR-partner
E-post
cecilia.hansson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 37 77