Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå

Vi erbjuder specialiserad vård inom allmän internmedicin och ett antal specialdiagnoser. Inom kliniken finns mottagningar för medicin, geriatrik och dialys.

Är du patient eller anhörig?

På 1177.se finns kontaktuppgifter till medicink och geriatrisk klinik i Skellefteå.

Våra telefonnummer och e-tjänster på 1177.se

Kliniken har 76 vårdplatser som är fördelade på fem vårdavdelningar. Avdelningarna har olika inriktningar för specialdiagnoser men också allmän internmedicin. Huvuddelen av inläggningarna är akuta och sker via akutmottagningen.

Öppenvårdsverksamheten består av medicin-, geriatrik- och dialysmottagningarna. Inom medicinmottagningen finns också dagvårdsverksamhet samt fysiologiskt laboratorium.

Till kliniken hör också en forskningsenhet vilket är unikt för ett länsdelslasarett.

Kontakta oss

Är du patient? Välkommen att kontakta oss med e-tjänster eller telefonnummer som du hittar på 1177 Vårdguiden.

Övriga ärenden, ej patientrelaterade:

Postadress:
Medicinsk och geriatrisk klinik
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

 

Elisabeth Zackrisson Verksamhetschef
E-post
elisabeth.zackrisson@regionvasterbotten.se
Telefon
0910 – 77 11 18
Mobil
072-737 11 18
Olof Hasslow Medicinskt ledningsansvarig
E-post
olof.hasslow@regionvasterbotten.se
Telefon
0910 – 77 15 72