Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå

Medicinsk och geriatrisk klinik erbjuder specialiserad vård inom allmän internmedicin och ett antal specialdiagnoser. Inom kliniken finns mottagningar för medicin, geriatrik och dialys.

Kontaktuppgifter på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Medicinsk och geriatrisk klinik?

Medicinsk och geriatrisk klinik på 1177.se

Medicinsk och geriatrisk klinik har 76 vårdplatser som är fördelade på fem vårdavdelningar. Avdelningarna har olika inriktningar för specialdiagnoser men också allmän internmedicin. Huvuddelen av inläggningarna är akuta och sker via akutmottagningen.

Öppenvårdsverksamheten består av medicin-, geriatrik- och dialysmottagningarna. Inom medicinmottagningen finns också dagvårdsverksamhet samt fysiologiskt laboratorium.

Till kliniken hör också en forskningsenhet vilket är unikt för ett länsdelslasarett.

Kontakta oss

Postadress
Medicinsk och geriatrisk klinik
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

E-post
För ärenden som inte rör patienter
medgerklinik.skelleftea.medicinmottagning@regionvasterbotten.se

Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig Marie Jinder
E-post
marie.jinder@regionvasterbotten.se
Mobil
076-135 46 63
Telefon
0910-77 06 84
Biträdande verksamhetschef Katrin Lundmark
E-post
katrin.lundmark@regionvasterbotten.se
Mobil
073-8015667
Maria Lindahl Avdelningschef Avdelning 3
E-post
Maria.J.Lindahl@regionvasterbotten.se
Caroline Lundqvist Avdelningschef Avd 6
E-post
Caroline.Lundqvist@regionvasterbotten.se
Avdelningschef Avd 7 Elin Mohlin
E-post
Elin.Mohlin@regionvasterbotten.se
Catrin Johansson Avdelningschef Avd 26
E-post
Catrin.Johansson@regionvasterbotten.se
Linn Söderström Avdelningschef medicinmottagning
E-post
Linn.Soderstrom@regionvasterbotten.se
Christer Alexandersson Avdelningschef medicinmottagning
E-post
christer.alexandersson@regionvasterbotten.se
Gabrielle Holmström Avdelningschef medicinmottagning
E-post
Gabrielle.Holmstrom@regionvasterbotten.se