Neuro- huvud- halscentrum

Neuro- huvud- halscentrum innefattar audiologi, käkkirurgi, logopedi, neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi, neurorehabilitering, smärtrehabilitering, strokecenter samt öron-näsa-hals.

Kontaktuppgifter på 1177.se

För dig som är patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till mottagning eller vårdavdelning inom Neuro- huvud- halscentrum.

Neuro- huvud- halscentrum på 1177.se

Till Neuro- huvud- halscentrum remitteras patienter från hela norra sjukvårdsregionen med behov av högspecialiserad vård inom neuroområdet. Här bedrivs också länssjukvård och omfattande forsknings- och undervisningsuppdrag med nära anknytning till enheten för klinisk neurovetenskap vid Umeå Universitet.

Den bärande tanken i enheten är att utveckla och samla spetskompetens inom neurområdet för att ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling och god vård inom området. Stereotaktisk neurokirurgi är ett av sjukhusets spetskompetensområden och vi har hög nationell och internationell kompetens inom flera områden.

I en nationell jämförelse är Neuro- huvud- halscentrum också framgångsrikt i behandlingen av MS, PS, ALS, HC och stroke. Och när det gäller avancerad ryggkirurgi har neurokirurgiska kliniken ett för Sverige unikt samarbete med ortopediska kliniken på sjukhuset.

Profilområdet Stereotaktisk funktionell neurokirurgi

Kontakta oss

Postadress
Neuro- huvud- halscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Hans Lindsten Verksamhetschef
E-post
hans.lindsten@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 36 93
Mona Jakobsson Biträdande verksamhetschef
E-post
mona.jakobsson@regionvasterbotten.se
Solveig Hällgren Medicinsk chef, Neurorehab och Smärtcentrum
E-post
solveig.hallgren@regionvasterbotten.se
Telefon
076-805 40 91
Peter Lindvall Medicinsk chef, Neurokirurgi
E-post
peter.lindvall@regionvasterbotten.se
Carina Lundqvist Medicinsk chef, Käkkirurgen
E-post
carina.lundqvist@regionvasterbotten.se
Jonatan Salzer Medicinsk chef, Neurologi
E-post
jonatan.salzer@regionvasterbotten.se
Lena Asplund Avdelningschef, ÖNH Läkare
E-post
lena.asplund@regionvasterbotten.se
Margot Axelsson Avdelningschef för ÖNH avdelningen och dagkirurgiska avdelningen
E-post
margot.axelsson@regionvasterbotten.se
Sara Axelsson Avdelningschef, Strokecenter
E-post
sara.axelsson@regionvasterbotten.se
Hans Björkman Avdelningschef, skrivenhet
E-post
hans.björkman@regionvasterbotten.se
Majvor Edlund Avdelningschef, Öronmottagningen
E-post
majvor.edlund@regionvasterbotten.se
Kristoffer Forsgren Avdelningschef, Neurokirurgavdelning-NIVA
E-post
kristoffer.forsgren@regionvasterbotten.se
Linda Fromheden Avdelningschef, Hörcentralen
E-post
linda.fromheden@regionvasterbotten.se
Anna Greus Avdelningschef, Käkkirurgen
E-post
anna.greus@regionvasterbotten.se
Sandra Högqvist Avdelningschef Smärtcentrum
E-post
sandra.hogqvist@regionvasterbotten.se
Helen Mosten Avdelningschef, Neurocentrumsmottagning, Klin Neurofyslab
E-post
helen.mosten@regionvasterbotten.se
Maria Möller Avdelningschef, Neurologavdelning
E-post
maria.moller@regionvasterbotten.se
Alexandra Rönnlund-Ruth Avdelningschef, Logopedi
E-post
alexandra.ronnlund.ruths@regionvasterbotten.se
Maria Sauer Avdelningschef, Neurorehab Nus
E-post
maria.sauer@regionvasterbotten.se
Telefon
070-277 97 86
Greta Själander Avdelningschef Neurorehab Sävar
E-post
greta.sjalander@regionvasterbotten.se
Annelie Erixson Klinikadministratör
E-post
annelie.erixson@regionvasterbotten.se
Ronny Stark Klinikadministratör
E-post
ronny.stark@regionvasterbotten.se
Linn Töverud Klinikadministratör
E-post
linn.toverud@regionvasterbotten.se
Maria Fransson Systemsamordnare, utvecklingskoordinator
E-post
maria.fransson@regionvasterbotten.se
Eva Lindgren Systemsamordnare, utvecklingskoordinator
E-post
ewa.k.lindgren@regionvasterbotten
Eva Nyman Controller
E-post
eva.nyman@regionvasterbotten.se
Viktoria Åkerlund HR-partner
E-post
viktoria.akerlund@regionvasterbotten.se