Neuro- huvud- halscentrum

Neuro- huvud- halscentrum innefattar audiologi, käkkirurgi, logopedi, neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi, neurorehabilitering, smärtrehabilitering, strokecenter samt öron-näsa-hals.

Kontaktuppgifter på 1177.se

För dig som är patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till mottagning eller vårdavdelning inom Neuro- huvud- halscentrum.

Neuro- huvud- halscentrum på 1177.se

Till Neuro- huvud- halscentrum remitteras patienter från hela norra sjukvårdsregionen med behov av högspecialiserad vård inom neuroområdet. Här bedrivs också länssjukvård och omfattande forsknings- och undervisningsuppdrag med nära anknytning till enheten för klinisk neurovetenskap vid Umeå Universitet.

Den bärande tanken i enheten är att utveckla och samla spetskompetens inom neurområdet för att ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling och god vård inom området. Stereotaktisk neurokirurgi är ett av sjukhusets spetskompetensområden och vi har hög nationell och internationell kompetens inom flera områden.

I en nationell jämförelse är Neuro- huvud- halscentrum också framgångsrikt i behandlingen av MS, PS, ALS, HC och stroke. Och när det gäller avancerad ryggkirurgi har neurokirurgiska kliniken ett för Sverige unikt samarbete med ortopediska kliniken på sjukhuset.

Profilområdet Stereotaktisk funktionell neurokirurgi

Kontakta oss

Postadress
Neuro- huvud- halscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Hans Lindsten Verksamhetschef
E-post
hans.lindsten@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 36 93
Kristoffer Forsgren Biträdande verksamhetschef och avdelningschef neurokirurgavdelning-NIVA
E-post
kristoffer.forsgren@regionvasterbotten.se
Solveig Hällgren Medicinsk chef neurorehab och smärtcentrum
E-post
solveig.hallgren@regionvasterbotten.se
Telefon
076-805 40 91
Peter Lindvall Medicinsk chef neurokirurgi
E-post
peter.lindvall@regionvasterbotten.se
Carina Lundqvist Medicinsk chef käkkirurgen
E-post
carina.lundqvist@regionvasterbotten.se
Peter Hällman Medicinsk chef öron-näsa-hals
E-post
peter.hallman@regionvasterbotten.se
Eva Salander Avdelningschef hörcentralen
E-post
eva.salander@regionvasterbotten.se
Anna Greus Avdelningschef käkkirurgen
E-post
anna.greus@regionvasterbotten.se
Sandra Högqvist Avdelningschef smärtcentrum
E-post
sandra.hogqvist@regionvasterbotten.se
Erica Almgren Avdelningschef neurocentrumsmottagning, klin neurofyslab
E-post
erica.almgren@regionvasterbotten.se
Maria Möller Avdelningschef neurologavdelning
E-post
maria.moller@regionvasterbotten.se
Alexandra Rönnlund-Ruth Avdelningschef logopedi
E-post
alexandra.ronnlund.ruths@regionvasterbotten.se
Maria Sauer Avdelningschef Hjärn- och ryggmärgsskaderehab
E-post
maria.sauer@regionvasterbotten.se
Telefon
070-277 97 86
Greta Själander Avdelningschef, neuro- och strokerehab
E-post
greta.sjalander@regionvasterbotten.se
Annelie Erixson Klinikadministratör
E-post
annelie.erixson@regionvasterbotten.se
Ronny Stark Klinikadministratör
E-post
ronny.stark@regionvasterbotten.se
Maria Fransson Systemsamordnare, utvecklingskoordinator
E-post
maria.fransson@regionvasterbotten.se
Eva Lindgren Systemsamordnare, utvecklingskoordinator
E-post
ewa.k.lindgren@regionvasterbotten
Eva Nyman Controller
E-post
eva.nyman@regionvasterbotten.se
Linda Björn Lindberg Avdelningschef ÖNH mottagningen
E-post
linda.bjorn.lindberg@regionvasterbotten.se
Eva Åberg Avdelningschef Neurokirurgavdelning och NIVA
E-post
eva.m.aberg@regionvasterbotten.se
Johanna Andersson Avdelningschef Vårdadministrativa enheten
E-post
johanna.andersson.2@regionvasterbotten.se
Maria Rydman Tf. avdelningschef ÖNH och Käk avdelning och DKA
Johanna Ylvin Avdelningschef strokecenter