Psykiatrisk klinik Umeå

Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare.

Psykiatri på 1177 Vårdguiden

Är du patient och söker kontaktuppgifter eller besöksadress till en mottagning eller vårdavdelning på psykiatriska kliniken?

Psykiatrisk klinik på 1177.se

Vi har fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar, flera specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingscentrum samt en rättspsykiatrisk enhet med vårdavdelning och undersökningsverksamhet. På kliniken finns också en forsknings- och utvecklingsenhet

Jobba på psykiatricentrum Västerbotten

Kontakta oss

Postadress
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post
För ärenden som inte rör patienter
psykiatri.umea@regionvasterbotten.se

Psykiatrisk akutmottagning
Postadress
Psykiatrisk akutmottagning
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Affektiv mottagning
Postadress
Affektiv mottagning
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Ångestmottagning
Postadress
Ångestmottagning
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

ADHD-mottagning
Postadress
Psykiatri ADHD-mottagning
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Mottagning unga vuxna
Postadress
Mottagning unga vuxna
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Mottagning ASTA
Postadress
Mottagning ASTA
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Freja ätstörningsmottagning 
Postadress
Freja ätstörningsmottagning
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Könsidentitetsmottagning
Postadress
Ångestmottagning
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Beroendepsykiatrisk mottagning
Postadress
Beroendepsykiatrisk mottagning
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 UMEÅ

Psykosmottagning
Postadress
Psykosmottagning
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Äldrepsykiatrisk mottagning
Postadress
Äldrepsykiatrisk mottagning
Psykiatrisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Rättspsykiatriska avdelningen
Telefon
Undersökningsenhet expedition: 090-785 64 41
Vårdavdelning expedition: 090-785 64 61
Öppenvård expedition: 090-785 63 01

Postadress
Rättspsykiatriska avdelningen
Psykiatriska kliniken
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Behandlingsenhet Ersboda
Postadress
Behandlingsenhet Ersboda
Psykiatrisk klinik
Stävgränd 73
906 27 Umeå

Behandlingsenhet Teg
Postadress
Behandlingsenhet Teg
Boställsvägen 21
904 33 UMEÅ

Behandlingsenhet Vågen
Postadress
Behandlingsenhet Vågen
Kemigränd 14
907 31 Umeå

Arbetsterapienheten
Postadress
Arbetsterapienheten
Psykiatriska kliniken
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Enheten för uppföljning och ECT
Postadress
Psykiatriska kliniken
Enheten för uppföljning och ECT
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå 

Sara Oscarsson Hannuksela Verksamhetschef
E-post
sara.oscarsson.hannuksela@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 46 02
Marina Uppenberg Biträdande verksamhetschef
E-post
marina.uppenberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 01 96
Ankie Uddbom Sektionschef psykiatrisk akutmottagning
Telefon
090-785 65 00
David Michel Häggström Sektionschef affektiv mottagning
E-post
david.michel.haggstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 64 51
Carina Sjöström Sektionschef ångestmottagning
E-post
carina.sjostrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 63 60
Sandra Andersson Sektionschef mottagning unga vuxna
E-post
sandra.andersson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 63 69
Marie-Louise Wållberg Sektionschef mottagning ASTA
E-post
marielouise.wallberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 65 67
Marie-Louise Wållberg Sektionschef freja ätstörningsmottagning
E-post
marielouise.wallberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 65 67
Carina Sjöström Sektionschef könsidentitetsmottagning
E-post
carina.sjostrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 63 60
Tore Holkvik Sektionschef beroendepsykiatrisk mottagning
E-post
tore.holkvik@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 63 05
Fax
090-785 64 65
Helena Lindström Sektionschef psykosmottagning
E-post
helena.i.lindstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 63 25
Hans Jakobsson Sektionschef äldrepsykiatrisk mottagning
E-post
hans.jakobsson@regionvasterbotten.se
E-post
090-12 28 43
Telefon
090-785 46 11
Helena Lindström Sektionschef behandlingsenhet Ersboda
E-post
helena.i.lindstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 63 25
Ing-Marie Tannå Sektionschef behandlingsenhet Teg
E-post
ingmarie.tanna@regionvasterbotten.se
Telefon
090-13 30 39
Ing-Marie Tannå Sektionschef behandlingsenhet Vågen
E-post
ingmarie.tanna@regionvasterbotten.se
Sofia Eklund Sektionschef arbetsterapienheten
E-post
sofia.eklund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 63 30
Niclas Bengtsson Sektionschef rättspsykiatriska avdelningen
E-post
niclas.bengtsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 65 87
Hillevi Palm Sektionschef neuropsykiatrisk mottagning
E-post
hillevi.palm@regionvasterbotten.se
Helena Markström-Säfsten Tillförordnad sektionschef enheten för uppföljning och ECT samt ADHD-mottagning
E-post
helena.markstrom.safsten@regionvasterbotten.se