Staber

Staberna stöttar organisationen och verksamheten i frågor som rör styrning och ledning, personalfrågor, ekonomi, verksamhetsutveckling, forskning och kommunikation.

Stabsdirektörer

Margit Håkansson
Stabsdirektör, ledningsstab
090-785 74 48, 070-355 28 22
margit.hakansson@regionvasterbotten.se 


(BILD KOMMER INOM KORT)

Clas Ahlm
Forsknings- och utbildningsdirektör
090-785 23 09
clas.ahlm@regionvasterbotten.se

 

Kristin Antonsson
Tf ekonomidirektör
kristin.antonsson@regionvasterbotten.se
090-785 70 65, 070-347 28 18

Kia Ronnhed
HR-direktör 
090-785 72 18, 070-687 70 70
kia.ronnhed@regionvasterbotten.se

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
090-785 72 23, 070-240 91 55
malin.aberg@regionvasterbotten.se