Ekonomistab

Ekonomistaben ger stöd till ledning och verksamhet i ekonomi- och styrningsfrågor. Vi utvecklar och förvaltar ekonomiprocesser och skapar förutsättningar för ledning i hela regionen att styra sin verksamhet.

Ekonomidirektör

Jan Öström
Telefon: 090-785 70 80, 073-040 66 06
jan.o.ostrom@regionvasterbotten.se

Kerstin Davis
Chefsassistent
Telefon: 090-785 70 75, 070-215 91 04 
kerstin.davis@regionvasterbotten.se

Budgetchef

Carina Nylander
Telefon: 090- 785 33 24, 073-045 45 60
carina.nylander@regionvasterbotten.se

Redovisningschef 

Jenny Eklund
Telefon: 090-785 32 88, 070-635 32 88
jenny.b.eklund@regionvasterbotten.se

Verksamhetsstöd

Ulla Edin, enhetschef
Telefon: 072-544 33 07
ulla.edin@regionvasterbotten.se

 

Adress

Region Västerbotten
Ekonomistab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå