Företagshälsan

Regionen har en intern företagshälsa som är till för dig som anställd inom Region Västerbotten. Företagshälsan arbetar med allt som rör din arbetsmiljö.

Arbetsglädje och hälsa är avgörande för att uppnå kvalitet, effektivitet och lönsamhet. Vi arbetar med allt som rör arbetsmiljön; ergonomi, hälsokontroller, konflikthantering, riskbruk, beroende, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, rehabilitering samt utbildningar. Vårt arbete ger en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Företagshälsan fokuserar på att

  • Främja hälsa - Identifiera och utveckla det friska.
  • Förebygga ohälsa - Identifiera och förhindra det som kan leda till ohälsa.
  • Rehabilitera - Identifiera och lyfta fram de faktorer som möjliggör återgång i arbete.

På Företagshälsan arbetar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och ergonomer, psykologer, friskvådssekreterare, arbetsmiljöingenjör samt vårdadministratör. 

Kontakta oss

Lycksele

Företagshälsan
Region Västerbotten
Lycksele lasarett
921 82 Lycksele

Skellefteå

Företagshälsan
Region Västerbotten
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

Umeå

Företagshälsan
Region Västerbotten
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
 
Besöksadress: Håken Gullesons väg 18, 907 36 Umeå
 
Företagssköterska Kristina Fällman 090-785 70 57
Företagssköterska Anneli Fjällström 090-785 70 58
Vårdadministratör Helena Hellström 090-785 70 50 
 

Mer information

Eleonor Lindgren
Verksamhetschef
070-688 54 53
eleonor.lindgren@regionvasterbotten.se