Kommunikationsstab

Vår roll är att stötta vid intern och extern kommunikation, utveckla övergripande och gemensamma kommunikationskanaler och stärka och utveckla regionens varumärke.

Vi ska också säkerställa en tydlig och enhetlig kommunikation som följer regionens grafiska profil.

Staben har det övergripande ansvaret för regionens externa webbplatser www.regionvasterbotten.se, 1177.se/vasterbotten, 1177 Vårdguidens e-tjänster samt för intranätet linda. Vi har även ansvar för regionens olika kanaler i sociala medier.

Adress

Region Västerbotten
Kommunikationsstab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå

Kontakta oss

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
Telefon: 090-785 72 23
Mobil: 070-240 91 55
E-post: malin.aberg@regionvasterbotten.se 

Planering och media

Ulrika Johansson, samordnare
Kommunikationsstrateg
Telefon: 090-785 70 62
Mobil: 070-582 70 62
E-post: ulrika.j.johansson@regionvasterbotten.se

Annelie Hägglund
Kommunikationsstrateg
Telefon: 090-785 70 70
Mobil: 076-842 70 70
E-post: anneli.hagglund@regionvasterbotten.se

Gabriella Bandling
Kommunikatör
Telefon: 0910-77 18 85
Mobil: 073-049 46 53
E-post: gabriella.bandling@regionvasterbotten.se

Jan Alfredsson
Redaktör
Telefon: 090-785 18 51
Mobil: 070-177 70 03
E-post: jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Thomas Jonsson
Kommunikationsstrateg
Telefon: 090-785 18 48
Mobil: 070-612 18 48
E-post: thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

Per Strömbro
Kommunikatör
Mobil: 072-554 05 95
per.strombro@regionvasterbotten.se

Linn Johansson
Kommunikatör
Telefon: 090-785 72 32
Mobil: 072-214 43 47
E-post: linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Lotta Norlander
Kommunikatör
Telefon: 090-785 70 89
E-post: lotta.norlander@regionvasterbotten.se

Sally Carlsson Cloodt
Kommunikatör, klinisk forskning
Telefon: 090-785 70 96
Mobil: 072-546 75 40
E-post: sally.carlsson.cloodt@regionvasterbotten.se

Cecilia Stenström
Kommunikatör, forskning
Mobil: 072-453 03 59
E-post: cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se

Anja Knutsson (tjänstledig)
Kommunikatör
Telefon: 090-785 72 33
Mobil: 070-685 72 33
E-post: anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

Webbkommunikation

Per Pennerud
Webbstrateg, samordnare
Telefon: 090-785 70 98
Mobil: 070-616 70 98
E-post: per.pennerud@regionvasterbotten.se

Webbrelaterade ärenden, övrigt
E-post: webbredaktionen@regionvasterbotten.se

Lisa Sturesson
Kommunikatör
Telefon: 090-785 70 88
Mobil: 070-232 11 07
E-post: lisa.sturesson@regionvasterbotten.se

Petra Lindberg
Kommunikatör
Telefon: 090-785 70 67
E-post: petra.lindberg@regionvasterbotten.se

Therese Erixon
Kommunikatör
Telefon: 090-785 72 35
Mobil: 072-537 03 22
E-post: therese.erixon@regionvasterbotten.se

Madelene Holmgren
Kommunikatör
Telefon: 090-785 22 26
Mobil: 072- 224 46 31
E-post: madelene.holmgren@regionvasterbotten.se

Grafisk produktion

Mats Helgesson
Grafiker, samordnare
Telefon: 090-785 71 80
Mobil: 070-394 94 92
E-post: mats.helgesson@regionvasterbotten.se

Carina Kristiansson
Grafiker
Telefon: 090-785 72 72
Mobil: 070-314 07 04
E-post: carina.kristiansson@regionvasterbotten.se

Elisabeth Sund
Grafisk formgivare, exteriör skyltning och profilskyltning, grafisk profil
Telefon: 090-785 18 49
E-post: elisabeth.sund@regionvasterbotten.se

Hans Lundkvist
Assistent
Telefon: 090-785 71 78
Mobil: 070-232 31 66
E-post: hans.lundkvist@regionvasterbotten.se

Roland Sandström
Grafiker
Telefon: 090-785 71 79
Mobil: 070-394 94 91
E-post: roland.sandstrom@regionvasterbotten.se