Kommunikationsstab

Vi arbetar med att säkerställa tydlig och enhetlig kommunikation som stöttar Region Västerbotten att nå sina övergripande mål.

Kommunikationsstaben arbetar med intern och extern kommunikation, utvecklar övergripande och gemensamma kommunikationskanaler, och stärker och utvecklar regionens varumärke.

Staben har det övergripande ansvaret för regionens externa webbplatser regionvasterbotten.se, 1177.se/vasterbotten, e-tjänsterna på 1177.se samt för intranätet linda. Vi har också ansvar för regionens olika kanaler i sociala medier.

Pressrum Region Västerbotten

Adress

Region Västerbotten
Kommunikationsstab
901 89 Umeå

Besöksadress:
Köksvägen 11, Umeå

Kontakta oss

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
Telefon: 090-785 72 23
Mobil: 070-240 91 55
E-post: malin.aberg@regionvasterbotten.se 

Anna Holmström
Enhetschef
Telefon: 073-068 91 30
E-post: anna.c.holmstrom@regionvasterbotten.se

Pressfrågor

Presskontakter

Webb, intranät, 1177.se/vasterbotten och e-tjänsterna på 1177.se

E-post: webbredaktionen@regionvasterbotten.se

Redaktionellt innehåll

E-post: redaktionen@regionvasterbotten.se 

Grafisk produktion

kommunikationsstaben.service@regionvasterbotten.se