Frisktandvård

Frisktandvård är regelbunden, behovsbaserad och hälsofrämjande tandvård till fast pris.

Frisktandvård på 1177 Vårdguiden

Vill du veta mer om frisktandvård och vad som gäller i Västerbotten?

Frisktandvård på 1177

Frisktandvård - vad är det?

Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris. Syftet är att en frisk mun ska fortsätta vara frisk eller att tandhälsan ska förbättras om det behövs. Samtidigt är det ett suveränt serviceavtal och en trygghet för patienten.

Frisktandvårdsavtalet anpassas till patientens tandvårdsbehov. Vi tar fram ett personligt vårdprogram utifrån en riskbedömning som tandläkaren eller tandhygienisten gör. Programmet omfattar både egenvård, förebyggande vård och behandling.

Informationsfolder, frisktandvård

Avtal

I frisktandvården ingår inte kostnader för tandreglering eller förskönande tandvård. För tandvård som inte ingår i avtalet gäller reglerna för ersättningsberättigande tandvård. Avtalsperioden är tre år. Därefter går det att förlänga avtalet automatiskt. Vilken risk/premiegrupp man hamnar i då beror mycket på hur patienten skött sina tänder under avtalsperioden.

Avtal om frisktandvårdsavtal

Regelverk om flytt av frisktandvårdsavtal

Regelverket omfattar omhändertagande och ersättning när patient med frisktandvårdsavtal önskar flytta sin revisionsbehandling till annan folktandvårdsorganisation inom Sverige.

Regelverk om flytt av frisktandvårdsavtal mellan region

Faktureringsadress Frisktandvård

Folktandvården Västerbotten
Region Västerbotten
Folktandvården
Referenskod: (Klinikens referenskod finns på överflyttningsblanketten).
FE 5102
838 77 Frösön

Marie-Louise Schönfeldt Chefsassistent
E-post
marielouise.schonfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
090-785 80 51