Tandläkarhögskolan

Vid Tandläkarhögskolan hittar du utbildningstandvård och specialisttandvård. Inom specialisttandvården sker vår ST utbildning för tandläkare. Här bedrivs även forskning och utveckling i nära samarbete med Umeå universitet.

Tandläkarhögskolan

Utbildningstandvård

Utbildningstandvården samverkar med Umeå universitet i den kliniska undervisningen av tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter. Här bedrivs också utbildning av tandsköterskor och tandtekniker.

Specialisttandvård

Specialisttandvården tar emot patienter efter remiss från tandläkare, läkare och andra vårdgivare. Remitterade patienter har vanligen komplicerade eller särskilda vårdbehov. Oftast krävs mer omfattande utredning, planering och behandling av dessa patienter.

Uppdraget omfattar även konsultbesök ute i länets allmäntandvård, hos privattandläkare, samt inom specialiserad sjukvård om så efterfrågas. Det är även specialisttandvårdens uppdrag att följa den vetenskapliga utvecklingen och medverka till att ny kunskap och teknik sprids och omsätts i verksamheten.

ST utbildning för tandläkare

Forskning

Målsättningen med forskningen är att bidra till att förbättra människors orala hälsa samt förebygga och motverka orala sjukdomar.

Odontologi vid Umeå universitet

Kunskapcentrum i Norr

Verksamheter och avdelningar på Tandläkarhögskolan

 • Allmäntandvård Folktandvården NUS
 • Cariologi (kariessjukdomar)
 • Endodonti (infektioner i tanden och angränsande vävnad)
 • Klinisk oral fysiologi (smärta i ansikte/käkar eller nedsatt käkfunktion)
 • Kunskapscentrum i Norr
 • Käkkirurgi (operativa ingrepp i munhålan, käkar, implantatinstallation)
 • Käkortopedi/LKG (läpp-, käk- och gomspalt)
 • Oral diagnostik
 • Oral diagnostisk radiologi - röntgen (röntgenundersökningar av tänder och käkar)
 • Oral mikrobiologi (kliniskt laboratorium)
 • Ortodonti  (tandreglering) /länsklinik
 • Parodontologi (tandlossningssjukdomar, implantatinstallation, rekonstruktiv kirurgi)
 • Pedodonti (specialiserad tandvård för barn och ungdom)
 • Protetik (tandproteser, kronor/broar och implantat)
 • Sjukhustandvård (infektionssanering inför behandlingar med mera, tandvårdsrädda)
 • ST utbildning för tandläkare
 • Studentklinik
 • Sömnapné
 • Tandakuten
 • Tandtekniskt laboratorium / länsklinik