Oral diagnostik

Vid avdelningen för oral diagnostik undersöks, utreds och behandlas patienter med oralmedicinska besvär, främst slemhinneproblem. Patienter med ett allmänt tandvårdsbehov är också välkomna till oss.

Utbildningstandvården på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till Utbildningstandvården på Tandläkarhögskolan?

Utbildningstandvården Tandläkarhögskolan på 1177.se

Postadress 

Oral diagnostik 
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå