Oral mikrobiologi

Vid det kliniska laboratoriet har vi mångårig erfarenhet av den orala mikrofloran, framför allt av den flora som kopplas samman med sjukdomar i munhålan.

Verksamheten innefattar främst bakteriologisk, men även kemisk analys av kliniska prover. Syfter är att ge kompletterande information för diagnos och behandling av orala sjukdomar. Proverna kommer både från studenter under utbildning och från kliniker verksamma vid Tandläkarhögskolan, men även från kliniker i övriga delar av vårt land.

Den metod för desinfektion av vattensystemet i dentala unitar, Umeå-modellen, används vid Tandläkarhögskolan, inom Region Västerbotten samt vid åtskilliga andra kliniker i landet och har utarbetats i nära samarbete med det kliniska laboratoriet. I linje med Socialstyrelsens rekommendationer för god kvalitet av vattnet i dentala unitar analyseras även vattenprover vid laboratoriet. 

Kontakta oss

Telefon: 090-785 61 68
E-post: oralmikrobiologi@regionvasterbotten.se

Postadress

Tandläkarhögskolan - Forskarvåning 5 trappor
Oral mikrobiologi/kliniskt laboratorium
901 85 Umeå