Central ledningsgrupp

Här finns kontaktuppgifter till Central ledningsgrupp (CLG).

 

Tommy Svensson

Tommy Svensson
Regiondirektör
072–227 54 84
tommy.svensson@regionvasterbotten.se

Camilla Lekebjer
Sekreterare i ledningsgrupp och chefsassistent till regiondirektören
076-127 88 57
camilla.lekebjer@regionvasterbotten.se 

Elisabeth Karlsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
070-570 27 07
Elisabeth.O.Karlsson@regionvasterbotten.se 


Patrik Sällström
Regional utvecklingsdirektör
076-146 45 36
patrik.sallstrom@regionvasterbotten.se

 

Johan Gammelgård
Direktör för digitalisering och service
076-620 18 77
johan.gammelgard@regionvasterbotten.se

 

Ida Lestander, direktör för ledningsstaben

Ida Lestander
Utvecklingsdirektör, stabsdirektör för ledningsstaben
072–226 40 38
ida.c.lestander@regionvasterbotten.se 

 

Peter Rönnholm

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör
090–785 70 80, 073–040 66 06
peter.ronnholm@regionvasterbotten.se

Kia Ronnhed
HR-direktör 
090–785 72 18, 070–687 70 70
kia.ronnhed@regionvasterbotten.se

 

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
090–785 72 23, 070–240 91 55
malin.aberg@regionvasterbotten.se