Central ledningsgrupp

Här finns kontaktuppgifter till Central ledningsgrupp (CLG).

Tommy Svensson

Tommy Svensson
Regiondirektör
072–227 54 84
tommy.svensson@regionvasterbotten.se

 

Camilla Lekebjer
Sekreterare i ledningsgrupp och chefsassistent till regiondirektören
076-127 88 57
camilla.lekebjer@regionvasterbotten.se 

 

Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
090–785 72 52, 070–352 47 16
brita.winsa@regionvasterbotten.se

 

 Anna Pettersson Regionutvecklingsdirektör

Anna Pettersson
Regional utvecklingsdirektör
070–397 68 84
anna.pettersson@regionvasterbotten.se

 

Sara Winqvist
Tillförordnad direktör för digitalisering och service
072-518 65 13
sara.winqvist@regionvasterbotten.se 

 

Ida Lestander, direktör för ledningsstaben

Ida Lestander
Utvecklingsdirektör, stabsdirektör för ledningsstaben
072–226 40 38
ida.c.lestander@regionvasterbotten.se 

 

Peter Rönnholm

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör
090–785 70 80, 073–040 66 06
peter.ronnholm@regionvasterbotten.se

Kia Ronnhed
HR-direktör 
090–785 72 18, 070–687 70 70
kia.ronnhed@regionvasterbotten.se

 

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
090–785 72 23, 070–240 91 55
malin.aberg@regionvasterbotten.se