Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp

Här finns kontaktuppgifter till Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSLG).

 

Elisabeth Karlsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
070-570 27 07
Elisabeth.O.Karlsson@regionvasterbotten.se 

 

Magnus Hedström
Områdeschef Länssjukvård område 1 och 2
070-602 36 16
magnus.hedstrom@regionvasterbotten.se

 

Anna-Maria Stenlund Berggren
Områdeschef Tandvård 
070-553 95 78
annamaria.stenlund@regionvasterbotten.se

Isabell Zemrén
Områdeschef Närsjukvård Lycksele/Södra Lappland
070-333 34 09
isabell.zemren@regionvasterbotten.se 

Camilla Andersson
Områdeschef Närsjukvård Skellefteå
076-105 15 70
camilla.m.andersson@regionvasterbotten.se

Christer Wilhelmsson
Områdeschef Närsjukvård Umeå 
0730-21 66 60
christer.wilhelmsson@regionvasterbotten.se  

Göran Larsson
FoUI-direktör
070-293 50 44
goran.larsson@regionvasterbotten.se 

 

 

Ewelina Ogenblad 
HR-strateg
070-675 03 11
ewelina.ogenblad@regionvasterbotten.se

Harriet Boström
Controllerstrateg
070-348 94 24
harriet.bostrom@regionvasterbotten.se

Monika Brändström
Sekreterare i ledningsgrupp och chefsassistent till hälso- och sjukvårdsdirektören
070-355 79 81
monika.brandstrom@regionvasterbotten.se