Mötesplats Digitala Västerbotten 2020

Spellista

Årets konferens erbjuder föreläsningar om ledarskap, digital transformation och om hur vi bygger en organisationskultur som stödjer mångfald och initiativ, och som strävar efter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Hur kan du och dina medarbetare kan bli nyfikna på utveckling? Vilka ledaregenskaper blir viktigare i en omvärld i snabb förändring och vilka blir mindre viktiga eller rent av kontraproduktiva? I detta nu skrivs ett nytt kapitel i historien där det gamla utmanas och digitaliseringen accelererar. Därför är det viktigare än någonsin att samlas för att reflektera över hur vi kan använda digitaliseringen, leda i förändring, omfamna nya arbetssätt och bygga ett hållbart samhälle med AI och ny teknik.