#mittvalgörskillnad

Jag stannar hemma när jag är sjuk.
Jag testar mig om jag har symtom.
Jag tvättar händerna.
Jag håller avstånd.
Mitt val gör skillnad.
Tillsammans bromsar vi smittan.
#mittvalgörskillnad