Same i Sverige - Rasism, hälsa och livsvillkor

RASISM MOT SAMER I SVERIGE IDAG Samerna är ett folk som bor i fyra länder. Forskning visar att ungefär hälften av unga samer känner sig utsatta för rasism, och i Norge ser siffrorna liknande ut. Men hur ser rasismen mot samer ut? Hur rasifieras samer i Sverige idag? Tobias Poggats är journalist och beteendevetare och har arbetat med både kampanjen #vardagsrasismmotmigsomsame och kartläggningen av rasismen mot samer på Umeå universitet 2018.

ATT VARA UNG SAME I SVERIGE- LIVSVILLKOR, SJÄLVVÄRDERING OCH HÄLSA Lotta Omma, PhD, leg psykolog/leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, föreläser utifrån sin doktorsavhandling från 2013. 700 unga samer deltog i en undersökning om livsvillkor, självvärdering och hälsa som visade på en hög grad av utsatthet. Okunskap om samer och etnisk diskriminering innebär en hög grad av utsatthet och press i vardagen för unga samer som ofta måste förklara sin kultur och också försvara sin existens. I sin föreläsning lyfter Lotta både riskfaktorer men också främjande faktorer som kan bidra till bättre livskvalité och positiv självvalidering bland etniska minoriteter.

EN STRATEGI FÖR LIKVÄRDIG HÄLSA Elin Bergarp informerar om arbetet med framtagandet av gemensam strategi för likvärdig hälso- och sjukvård för den samiska befolkningen i Sverige. Elin Bergarp är huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samers hälsa. Kunskapsnätverket består av Regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna, Sametinget och samiska organisationer.