Gruppledare

De politiska partierna i regionfullmäktige har en gruppledare som leder partiets arbete.

 

 Peter Olofsson

Peter Olofsson (S)
Kontaktuppgifter till Peter Olofsson

 

 Nicklas Sandström

Nicklas Sandström (M)
Kontaktuppgifter till Nicklas Sandström

 

 Jonas Karlberg

Jonas Karlberg (V)
Kontaktuppgifter till Jonas Karlberg

 

 Ewa-May Karlsson

Ewa-May Karlsson (C)
Kontaktuppgifter till Ewa-May Karlsson

 

Maria Lundqvist Brömster (L)
Kontaktuppgifter till Maria Lundqvist Brömster

 

Emma Lindqvist

Emma Lindqvist (MP)
Kontaktuppgifter till Emma Lindqvist

 

Hans-Inge Smeetana

Hans-Inge Smeetana (KD)
Kontaktuppgifter till Hans-Inge Smeetana

 

Petter Nilsson 

Petter Nilsson (SD)
Kontaktuppgifter till Petter Nilsson