Politiska sekreterare

Samtliga partier i regionfullmäktige har egna politiska sekreterare. Sekreterarna som formellt är anställda som tjänstemän i regionen, ska bistå sina förtroendevalda. Det kan handla om att ta fram underlag för att skriva motioner, interpellationer och enkla frågor osv.

Följande personer arbetar idag som politiska sekreterare.

Centerpartiet

Desiree Coulton
E-post: desiree.coulton@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-059 26 12

Kristdemokraterna

Jesper Edlund Frii
E-post: jesper.edlund.frii@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-216 44 31

Liberalerna

Jenny Engman
E-post: jenny.engman@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-288 48 41

Miljöpartiet

Sofie Dahlqvist
E-post: sofie.dahlqvist@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-058 21 40

Moderaterna

Anton Bergström
E-post: anton.bergstrom@regionvasterbotten.se 
Mobil: 072-226 07 77

Socialdemokraterna

Veronica Berg
E-post: veronica.berg@regionvasterbotten.se 
Telefon: 090-785 73 37
Mobil: 070-729 55 47

Maria Larsson
E-post: maria.larsson.2@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-0988720

Sverigedemokraterna

Katrin Larsson
E-post: katrin.larsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-177 58 52

Vänsterpartiet

Anna Maria Lindgren
E-post: annamaria.lindgren@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-0598864

 

E-post till de förtroendevalda

I vårt förtroendemannaregister finns information och kontaktuppgifter till alla folkvalda politiker och deras ersättare.

Visa förtroendemannaregister