Lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ett ärende som anmäls enligt Lex Maria kan handla om felbehandling, feldosering, förväxlingar och liknande. Som regel är det chefläkaren som utreder avvikelsen och sedan gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Denna ska i sin utredning klargöra anledningen till att skadan eller risken har uppstått.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar regionen också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Regionens Lex Maria-pressmeddelanden