Presskontakter

Nummer till presskontakt rörande frågor om corona: 090-785 71 70. 

Aktuellt vårdläge Region Västerbotten covid-19

Aktuellt vårdläge

Presskontakter hälso- och sjukvård sommaren 2020

Vecka 27

Madelene Holmgren, 072-224 46 31, madelene.holmgren@regionvasterbotten.se
Per Strömbro, 072-554 05 95, per.strombro@regionvasterbotten.se 
Gabriella Bandling, 073-049 46 53, gabriella.bandling@regionvasterbotten.se 
Anja Knutsson, 070-685 72 33, anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se 
Annelie Hägglund, 076-842 70 70, anneli.hagglund@regionvasterbotten.se 

Vecka 28

Annelie Hägglund, 076-842 70 70, anneli.hagglund@regionvasterbotten.se 
Gabriella Bandling, 073-049 46 53, gabriella.bandling@regionvasterbotten.se 
Cecilia Stenström, 072-453 03 59, cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se 

Vecka 29

Cecilia Stenström, 072-453 03 59, cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se 
Gabriella Bandling, 073-049 46 53, gabriella.bandling@regionvasterbotten.se 

Vecka 30

Jan Alfredsson, 070-177 70 03, jan.alfredsson@regionvasterbotten.se 
Malin Åberg, 070-240 91 55, malin.aberg@regionvasterbotten.se 

Vecka 31

Thomas Jonsson, 070-612 18 48, thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se 
Malin Åberg, 070-240 91 55, malin.aberg@regionvasterbotten.se 

Vecka 32

Per Strömbro, 072-554 05 95, per.strombro@regionvasterbotten.se
Jan Alfredsson, 070-177 70 03, jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

 

Presskontakter i Region Västerbotten

Thomas Jonsson
Presskontakt hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
E-post: thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-612 18 48

 

Ulrika Johansson
Presskontakt hälso- och sjukvård
E-post: ulrika.j.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-582 70 62

 

Gabriella Bandling
Presskontakt hälso- och sjukvård
E-post: gabriella.bandling@regionvasterbotten.se
Mobil: 073 - 049 46 53

BILD KOMMER

Anja Hansen Knutsson
Presskontakt hälso- och sjukvård
E-post: anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-685 72 33

BILD KOMMER

Per Strömbro
Presskontakt hälso- och sjukvård, Skellefteåområdet
E-post: per.strombro@regionvasterbotten.se
Mobil: 072-554 05 95

BILD KOMMER

Cecilia Stenström
Presskontakt forskningsfrågor
E-post: cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se 
Mobil: 072-453 03 59

  

 

Micaela Löwenhöök
Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning
E-post: micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-316 37 01

  

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
E-post: malin.aberg@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-240 91 55 

Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
E-post: thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-666 49 95