Presskontakter

Aktuellt vårdläge Region Västerbotten covid-19

Aktuellt vårdläge - följ statistik för covid-19 i Västerbotten

Presskontakter sommaren 2021

Vecka 26
Gabriella Bandling, 073-049 46 53, gabriella.bandling@regionvasterbotten.se
Cecilia Stenström, 072-453 03 59, cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se   
Annelie Hägglund, 076-842 70 70, anneli.hagglund@regionvasterbotten.se

Vecka 27
Thomas Jonsson, 070-612 18 48, thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

Vecka 28
Per Strömbro, 072-554 05 95, per.strombro@regionvasterbotten.se

Vecka 29
Madelene Holmgren, 072-224 46 31, madelene.holmgren@regionvasterbotten.se

Vecka 30
Annelie Hägglund, 076-842 70 70, anneli.hagglund@regionvasterbotten.se

Vecka 31
Lisa Sturesson, 070-232 11 07, lisa.sturesson@regionvasterbotten.se

Vecka 32
Per Strömbro, 072-554 05 95, per.strombro@regionvasterbotten.se
Cecilia Stenström, 072-453 03 59, cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se   
Jan Alfredsson, 070-177-70 03, jan.alfredsson@regionvasterbotten.se

Presskontakter i Region Västerbotten

Thomas Jonsson
Presskontakt hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
E-post: thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-612 18 48

 

Ulrika Johansson
Presskontakt hälso- och sjukvård
E-post: ulrika.j.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-582 70 62

 

Gabriella Bandling
Presskontakt hälso- och sjukvård
E-post: gabriella.bandling@regionvasterbotten.se
Mobil: 073 - 049 46 53

Anja Hansen Knutsson
Presskontakt hälso- och sjukvård
E-post: anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-685 72 33

Per Strömbro
Presskontakt hälso- och sjukvård, Skellefteåområdet
E-post: per.strombro@regionvasterbotten.se
Mobil: 072-554 05 95

Cecilia Stenström
Presskontakt forskningsfrågor
E-post: cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se 
Mobil: 072-453 03 59

  

 

Micaela Löwenhöök
Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning
E-post: micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-316 37 01

  

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
E-post: malin.aberg@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-240 91 55 

Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
E-post: thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-666 49 95