NYHETER 2023-10-20

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsens sammanträde den 12 oktober 2023

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 12 oktober 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-10-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-11-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan