NYHETER 2023-10-26

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Förbundsstyrelsens sammanträde den 12 oktober 2023 direktjustering

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 12 oktober 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-10-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-11-06 

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan