NYHETER 2023-10-20

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2023

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 31 augusti 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-09-18

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-10-09

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan