NYHETER 2020-11-27

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Förbundsfullmäktige den 19 november 2020

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 19 november 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-11-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-12-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan