NYHETER 2021-03-24

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Förbundsfullmäktige den 8 mars 2021

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 8 mars 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-03-24

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-04-15

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan