Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsen 23 maj 2019

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 2019-05-23 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-05-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-06-20

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan