NYHETER 2021-10-18

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsen, den 14 oktober 2021 direktjustering § 120

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 14 oktober 2021, direktjustering § 120, har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-18

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-09

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan