NYHETER 2021-04-16

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen den 15 april 2021

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 15 april 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-04-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-05-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan