NYHETER 2021-10-04

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Förbundsstyrelsen den 16 september 2021

Protokoll från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs förbundsstyrelse den 16 september 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-04

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-10-26

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan