Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen den 17 december 2020

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 17 december 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-01-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-01-27

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan