NYHETER 2021-03-03

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen den 17 februari 2021

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 17 februari 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-03-03

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-03-25

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan