NYHETER 2021-05-06

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg förbundsstyrelsen den 22 april 2021

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 22 april 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-05-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-05-31

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan