NYHETER 2020-10-29

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen den 22 oktober 2020

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 22 oktober 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-11-22

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan