NYHETER 2021-06-11

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg förbundsstyrelsen den 27 maj 2021

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 27 maj 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-06-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-07-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan