NYHETER 2021-02-11

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsen den 28 januari 2021

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 28 januari 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-02-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-03-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan