NYHETER 2021-11-08

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Förbundsstyrelsen sammanträde den 28 oktober 2021

Protokoll från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs förbundsstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-11-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-30

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan