NYHETER 2021-06-30

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsens sammanträde den 17 juni 2021

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 17 juni 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-07-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-07-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan