NYHETER 2021-12-27

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg förbundsstyrelses sammanträde den 16 december 2021

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 16 december 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-12-27

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-01-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan