NYHETER 2022-02-16

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, förbundsfullmäktige sammanträde den 10 februari 2022

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 10 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan