NYHETER 2022-05-02

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, förbundsfullmäktige sammanträde den 28 april 2022

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 28 april 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-05-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-05-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan