NYHETER 2022-01-24

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, förbundsstyrelsens sammanträde den 11 januari 2022

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 11 januari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-01-24

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-02-15

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan