NYHETER 2022-02-28

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, Förbundsstyrelsens sammanträde den 24 februari 2022

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 24 februari 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-02-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-03-22

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan