NYHETER 2021-12-13

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs förbundsfullmäktiges sammanträde den 25 november 2021

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 25 november 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-12-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-01-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan