NYHETER 2021-03-02

Kungörelse Förbundsfullmäktige den 8 mars 2021

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg genomför extra fullmäktigesammanträde måndag 8 mars kl. 16.00 (digitalt sammanträde)

 

Handlingar till de ärenden som ska behandlas finns hos diariet@regionvasterbotten.se och på regionshuset, Köksvägen 11, Umeå

Tillbaka till nyhetslistan