NYHETER 2022-02-04

Kungörelse Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, KSA, förbundsfullmäktige extra sammanträde den 10 februari 2022

Kallelse med föredragningslista till KSA Extra Förbundsfullmäktige

Torsdagen den 10 februari, kl. 16.00-18:00. Sammanträdet genomförs som videomöte via Zoom.  Åhörare erbjuds att följa fullmäktige via separat länk.

För mer information och handlingar se: https://www.svenskt-ambulansflyg.se/anslagstavla/

Tillbaka till nyhetslistan