NYHETER 2021-04-15

Kungörelse Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs Förbundsfullmäktige den 22 april 2021

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg genomför förbundsfullmäktige sammanträde torsdagen den 22 april kl. 16.00-18.00.

Sammanträdet genomförs som videomöte.

 

 

 
 
Tillbaka till nyhetslistan